O firme

 

Kde nás nájdete?

ZVVZ-Enven Engineering, a. s. - organizačná zložka
Učňovská 6
040 15 Košice - Šaca

tel./fax:
e-mail:
mobil:

 

+421 55 6334192
info@zvvz-enven.sk
+421 903 563 664

IČO: 36743291      IČDPH: SK2022328946 Obchodný register: Okresný súd Košice I, oddiel PO, vložka č. 397/V

Všeobecné informacie

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., dcérska spoločnosť ZVVZ a.s., je moderná obchodno-inžinierska spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu v rámci tradičného a osvedčeného dodávateľa zariadení pre ekológiu ZVVZ Group s overenou tradíciou už šesťdesiat rokov.

Spoločnosť ZVVZ-Enven Engineering projektuje, dodáva a realizuje zariadenia pre čistenie odpadových plynov od tuhých a plynných znečisťujúcich látok, zariadení pre pneumatickú dopravu sypkých hmôt, zariadení pre klimatizáciu a vetranie jadrových elektrární, klimatizáciu budov a vetranie priemyselných objektov, baní, tunelov a metra, a v súčasnosti rozširuje svoj dodávateľský program o odsírenie tepelných a energetických zdrojov.

Spoločnosť ZVVZ-Enven Engineering je pripravená Vám poskytnúť všetky služby k zaisteniu Vašich potrieb od technických štúdií, pomoci a predprojektových štúdií, až po realizačné projekty a kompletnú dodávku zariadení na kľúč. Vám, ktorí máte záujem iba o dodávky jednotlivých výrobkov, môže ponúknuť kusové dodávky s tým, že poskytne odborný dozor pri montáži, či vlastnú montáž, a uvedie zariadenia do prevádzky. V rámci svojho dodávateľského programu sa jedná predovšetkým o nasledujúce dodávky:

 • látkové filtre
 • elektrické odlučovače
 • zariadenia pre odsírenie a odstránenie ostatných znečisťujúcich plynných látok
 • kondicionéry a tepelné výmenníky
 • stacionárnu pneumatickú dopravu sypkých materiálov
 • zariadenia pre klimatizáciu a vetranie
 • filtroventilačné zariadenia a uzatváracie elementy bežné aj špeciálne pre jadrové elektrárne
 • montážne práce, opravy a rekonštrukcie jestvujúcich zariadení
 • servisné služby

Organizačná zložka

 • zabezpečuje dodávky zo spoločností skupiny ZVVZ ako príjemca pre SR,
 • plní funkciu konečného dodávateľa pri zmluvných vzťahoch dohodnutých medzi ZVVZ-Enevn Engineering, a.s. a odberateľom v SR,
 • spolupracuje so subdodávateěmi v SR pre odberateľov v SR.


Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach firmy materskej firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Milevsko.

Web Design ©